BAYER INSTITUCIONAL


LLANÇAMENT PLATAFORMA BAYER VET CONNECTA. EL PUNT DE TROBADA PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT ANIMAL I PROPIETARIS DE MASCOTES

Vídeo explicatiu
Campanya revistas
Campanya revistas
Campanya revistas

BAYER INSTITUCIONAL


LANZAMIENTO PLATAFORMA BAYER VET CONECTA. EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD ANIMAL Y PROPIETARIOS DE MASCOTAS

Video explicativo

Campaña revistas
Campaña revistas
Campaña revistas