Les qualitats que les empreses anunciants esperen de la seva agència creativa és un tema recurrent, complex, que varia en funció de l’organització i que té com a punt d partida les necessitats i expectatives que, dins del departament de màrketing, cada responsable de marca genera cap als professionas de la comunicació amb els quals treballa.

A l’últim estudi bianual Agency Scope publicat per Scopen corresponent als anys 2018/2019, els anunciants declaren un elevat índex de satisfacció en relació a la feina de les seves agències creatives, un 88%, el més elevat del món entre els paísos en què es realitza l’estudi.

Business meeting

Una altra dada interessant són els paràmetres amb els quals els clients valoren l’agència creativa “ideal”:

  1. El coneixement: del mercat, del client i de la marca que gestionen.
  2. La creativitat: capacitat d’aportar idees inovadores.
  3. El servei: l’atenció al client.

Un aspecte clau relacionat amb els bons resultats pel que fa a la satisfacció és la contribució de l’agència creativa al desenvolupament del negoci i el valor que això suposa per a les empreses anunciants. “La xifra ha pujat a un 24%, duplicant la dada de 2016, mentre que les consultores i les plataformes digitals estan per sota del 20%”, afirma el President i CEO de Scopen, César Vacchiano.

Per aportar més informació sobre aquesta qüestió, hem donat la paraula a 3 responsables de marca perquè comparteixin què valoren principalment d’una agència de publicitat creativa:

“Per a nosaltres, les qualitats que ha de tenir una agència creativa són bàsicament la confiança. Amb qui treballes t’ha de fer sentir còmoda, que hi hagi feeling per saber captar inputs més enllà del mateix briefing. Compromís absolut amb la marca/projectes. Els cumpliments dels timings també són importants, així com la serietat amb qui són els teus partners també és fonamental. Per últim, no podem oblidar el coneixement del producte, el mercat i les seves tendències, la competència.”

“El que espero d’una agència creativa és que sigui el nostre partner i no simplement un proveïdor de comunicació com passaria en el passat. És imprescindible que sigui molt flexible, proactiva, solucionadora i que ens aporti valor. També és important que ens faciliti la gestió dels projectes.”

“A l’hora de triar una agència creativa en la qual apostar per implementar l’estratègia, és de vital importància la confiança i la facilitat de comunicació i enteniment del negoci. Flexibilitat, adaptabilitat i resolució són les 3 qualitats que marquen la diferència entre els grans col·laboradors.”

I tu, què esperes de la teva agència creativa? Deixa’ns un comentari.